Niepubliczne przedszkole Filip i Maja to:

Dzieci z przedszkola „Filip i Maja” stale zgłaszane są do wszystkich konkursów miejskich, wojewódzkich i międzynarodowych m.in.: „Mały Dąbrowiak”, konkursy plastyczne, taneczne i inne.
Nasi podopieczni są laureatami konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Pałac Młodzieży w Katowicach.
Placówka jako jedyne przedszkole niepubliczne była organizatorem trzech konkursów między przedszkolnych, które dają możliwość rozwoju zainteresowań i zaprezentowania się wszystkim dzieciom z Dąbrowy Górniczej i okolic:

  • Między przedszkolnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczny przedszkolak”,
  • Między przedszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej,
  • Między przedszkolnego Konkursu ”Odkrywamy Przedszkolne Talenty”, który organizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej.

Przedszkole prowadzi szeroką współpracę w środowisku lokalnym z następującymi instytucjami kulturalnymi w Dąbrowie Górniczej:
Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, Miejska Biblioteka Publiczna (główna oraz filia numer 5), Kino HELIOS, Pałac Kultury Zagłębia, Wyższa Szkoła Biznesu. Nasza placówka aktywnie bierze udział w imprezach kulturalnych odbywających się w naszym mieście: Dniach Dąbrowy, Dniu Dziecka czy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Wspieramy organizacje pomagające dzieciom biorąc udział w akcjach: Góra grosza, UNICEF, zbiórki nakrętek. Dyrektor przedszkola organizuje dwa razy w roku wśród lokalnej społeczności zbiórkę odzieży, zabawek i środków czystości dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Sosnowcu i Domu Dziecka w Sarnowie. Przedszkole, jako jedna z pierwszych instytucji naszego miasta, zgłosiło się do miejskiego programu „DĄBROWSKA RODZINKA”.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny Opis
6.00 – 8.00
Przychodzimy do przedszkola. Zabawy,czytanie bajek, praca indywidualna z dzieckiem. Język angielski, gimnastyka poranna.
8.00 – 8.30
Zajęcia poranne.
8.30 – 9.00
Przygotowujemy się do śniadanka: sprzątamy zabawki, myjemy rączki.
9.00 – 9.30
Śniadanie
9.30 – 10.00
Zajęcia edukacyjne, zajęcia w języku angielskim.
10.00 – 11.40
Zajęcia objęte tematyką planów dziennych, zabawa, pobyt na świeżym powietrzu. Drugie śniadanie.
11.40 – 12.00
Przygotowujemy się do obiadu: sprzątamy zabawki, myjemy rączki.
12.00 – 12.30
Obiad.
12.30 – 13.30
Leżakowanie, odpoczynek, słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.
13.30 – 14.00
Zajęcia dodatkowe (zgodnie z tygodniowym planem zajęć dodatkowych).
14.00 – 14.15
Podwieczorek
14.15 – 16.00
Udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności. Praca indywidualna z dzieckiem.
Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.