Zamówienie 2

W związku z realizacją projektu pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18-003, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:
Świadczenie usług pielęgniarskich dla dzieci w żłobku do lat 3

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 06.11, godz. 10:00 – zgodnie z zapisem w zapytaniuDokumenty jakie należy złożyć:

W związku z realizacją projektu pn. „Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy”, nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18-003, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat zapraszam do składania ofert na zapytanie ofertowe na:

  • Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w żłobku do lat 3

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe j. angielski
Zapytanie ofertowe j. angielski
Zał. nr 1 Formularz ofertowy – angielski
Zał. nr 2 Klazula informacyjna – angielski
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna